14 05 14
Stel hier uw vraag10 vragen over sociale wijkteams

De gemeente De Fryske Marren is verantwoordelijk voor bijna alle hulp op het gebied van zorg & ondersteuning, werk & inkomen en jeugd & gezin. De Fryske Marren organiseert die hulp via een sociaal wijkteam. Het sociaal wijkteam zoekt samen met u naar een passende oplossing voor uw (hulp)vraag. Als het nodig is, schakelen we professionele hulp in. U staat er niet alleen voor.

Hier vindt u meer informatie over het sociaal domein en het sociaal wijkteam. Hoe werkt het en hoe bereikt u het wijkteam bij u in de buurt? Hebt u specifieke vragen over uw situatie, dan kunt u contact opnemen met het sociaal wijkteam.

Het begint in de buurt

We leven in een nieuwe tijd. Een tijd waarin we uitgaan van de kracht van mensen, hun omgeving en van hulpverleners. Een tijd waarin zorg en ondersteuning dichterbij mensen komt. Waarin je met al je vragen  op één punt terecht kunt en snel antwoord krijgt. Waarin instanties met elkaar in plaats van langs elkaar werken. Want samen weten en kunnen we meer.

Een nieuwe tijd die pas anders is als we de wil en de durf hebben eraan mee te werken. Door naar elkaar om te  zien. Door verantwoordelijkheid voor onszelf en voor een ander te nemen.

En dat begint in de buurt. Waar mensen elkaar kennen, elkaar zien en elkaar horen. Waar ze bij elkaar naar binnenlopen en vragen hoe het gaat. Waar een eerste stap  snel is gezet. Naar nieuwe zorg, nieuwe contacten, nieuw werk of een nieuwe kans.

lees meer

Het wijkteam

Het sociaal wijkteam van de gemeente De Fryske Marren bestaat uit medewerkers van verschillende organisaties, namelijk GGZ Friesland, Hof en Hiem, Maeykehiem, Plantein, TinZ, REIK, Accare, Fier!, Jeugdhulp Friesland, Kinnik, Regiecentrum bescherming en veiligheid en VNN.


lees meer

‘‘Jasper kan weer overal aan meedoen’’

‘Mijn zoon Jasper heeft last van angsten en heeft gedragsproblemen. Hij kreeg daarvoor neurofeedback, waar hij veel baat bij had. Tot dat ineens niet meer mogelijk was omdat onze ziektekostenverzekeraar de therapie niet meer vergoedde. Zonder neurofeedback ging Jasper snel achteruit. Hij kreeg medicatie en we besloten hem elk weekend en in de vakanties naar een zorgboerderij te laten gaan, zodat mijn man en ik én onze andere kinderen even konden opladen. Zicht op verbetering was er niet.’

lees meer

Nieuws

25 augustus 2016

Oudere mantelzorger vraagt steun

Oudere partnermantelzorgers in Friesland hebben behoefte aan praktische en huishoudelijke hulp. Dit blijkt uit een onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau en studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). Mantelzorg>>

27 juli 2016

Bijeenkomst Familiegroepsplan: de uitkomsten

Op 13 juli organiseerde gemeente De Fryske Marren een bijeenkomst over het Familiegroepsplan. Een bijeenkomst voor inwoners én professionals uit de gemeente. Het familiegroepsplan is een plan dat familie, vrienden>>

4 juli 2016

Meld u nu aan voor de bijeenkomst Familiegroepsplan

Hulp geven, krijgen en vragen: het begint in de buurt. U ondersteunt mensen die dichtbij u staan, zij helpen u waar u het nodig heeft. De afgelopen tijd is in>>

12 mei 2016

Vertrouwenspersoon jeugdhulp voor ouders/verzorgers

Maakt u gebruik van Jeugdhulp? En heeft u behoefte aan ondersteuning bij vragen en problemen met betrekking tot uw zorg, uw gemeente of uw sociaal wijkteam? Dan kunt u een>>

11 april 2016

Aftrek specifiek zorgkosten via belasting

Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronisch zieken, legt op haar website meerkosten.nl uit hoe u mogelijk een deel van uw zorgkosten kunt aftrekken via de belastingen. Ook>>

nieuwsoverzicht

Tweets

bezig met laden…