14 05 14
Stel hier uw vraag10 vragen over sociale wijkteams

Marius de Konink is jeugdarts in De Fryske Marren

‘‘We zijn samen verantwoordelijk voor de jeugd’’

‘Samenwerken. Elkaar weten te vinden. Dat is waar het naar mijn mening vanaf 1 januari om draait in de zorg voor de jeugd in onze gemeente. De huisarts, het consultatiebureau, het schoolmaatschappelijk werk en het sociaal wijkteam: ze maken allemaal onderdeel uit van het netwerk van de gezondheidszorg, waarin de jeugd centraal staat. We zijn samen verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van kinderen.

Preventie en signalering

Als jeugdarts ben ik vrijwel iedere dag op het consultatiebureau in Joure te vinden. Daarnaast kom ik eens per week in Sint Nicolaasga en bezoek ik basisscholen in de gemeente. Ik zie bijna alle kinderen in de buurt opgroeien. De jeugdverpleegkundige en ik weten hoe het gesteld is met hun gezondheid en kennen hun ouders. We kunnen dus, net als het schoolmaatschappelijk werk, veel betekenen op het gebied van preventie en signalering. Het is belangrijk dat we elkaar weten te vinden.

Laagdrempelig

Wat voor mij voorop staat, is dat het consultatiebureau gewoon blijft bestaan. Ook na 1 januari. Ouders kunnen dan nog steeds bij mij en mijn collega’s terecht. Het consultatiebureau is laagdrempelig. 98 procent van de ouders komt regelmatig bij ons over de vloer. Ik hoop dan ook dat het sociaal wijkteam diezelfde toegankelijkheid krijgt. Zodat kinderen en ouders nooit twijfelen of ze de hulp van ons of het wijkteam inschakelen, maar dat gewoon dóen.

Sneller zorg regelen

De kracht van het sociaal wijkteam is dat het letterlijk in de buurt zit. In 2014 hebben we nog te maken met grote, vaak logge instanties. Straks, vanaf januari 2015,gaan we over op lokale organisaties. Is er één contactpersoon die alle ondersteuning rond een kind regelt. Dat vraagt om intensief samenwerken, regelmatig overleggen, elkaars krachten kennen. Als we dat doen, kunnen we de jeugdgezondheidszorg een stuk sneller maken. Ik heb er vertrouwen in dat dat gaat lukken.’


alle ervaringen