14 05 14
Stel hier uw vraag10 vragen over sociale wijkteams

Roliena Veuger is wijkverpleegkundige in het sociaal wijkteam

‘Wie nu hulp nodig heeft, moet die nu krijgen’

‘Sinds ik deel uitmaak van het sociaal wijkteam, ben ik al bij heel wat inwoners thuis geweest! Met twee medewerkers uit het team gaan we op bezoek bij degene die een hulpvraag bij ons indient. Voor veel mensen is het best even wennen, dat we met twee personen komen. Maar dat doen we heel bewust. Twee weten immers meer dan één.

Passende oplossing

Wie er aanschuiven, is afhankelijk van de hulpvraag. Zo word ik vaak ingeschakeld als die te maken heeft met een ziekte. Gaat de vraag over woningaanpassing, dan is het logischer dat de zorgadviseur van de gemeente meegaat, omdat die momenteel nog meer kennis heeft van deze specifieke regels. Wat ik ook fijn vind aan onze werkwijze, is dat we samen met de inwoners nadenken over een passende oplossing voor hun probleem. En we kijken of het probleem misschien kan worden opgelost met de hulp van iemands omgeving.

Snel professionele hulp

De mensen die hulp écht hard nodig hebben, krijgen die absoluut!  Toch blijkt nu ook al dat buren, kinderen of kennissen  het soms helemaal geen probleem vinden om te helpen. Je moet het alleen wel durven vragen! We blijven wel realistisch: heeft iemand professionele hulp nodig, dan krijgt hij die. Vaak zelfs sneller dan voorheen. Omdat we dichtbij de inwoner staan, kunnen we snel handelen. Dat is onze kracht. Want wie nú hulp nodig heeft, moet die ook nú krijgen.’


alle ervaringen