14 05 14
Stel hier uw vraag10 vragen over sociale wijkteams

Oudere mantelzorger vraagt steun

Oudere partnermantelzorgers in Friesland hebben behoefte aan praktische en huishoudelijke hulp. Dit blijkt uit een onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau en studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL).

Mantelzorg voor partner

Fryslân vergrijst én ouderen blijven langer thuis wonen. Hierdoor wordt een groter beroep gedaan op mantelzorgers. Vaak is dat de partner. Inmiddels is één op de acht Friezen van 65 jaar mantelzorger. Van hen zorgen vier van de tien voor hun partner met een chronische ziekte of beperking. Ze vinden het vanzelfsprekend dat ze deze mantelzorg geven, soms vierentwintig uur per dag.

Mooi én moeilijk

Partners geven aan dat de mantelzorg hen een groot gevoel van saamhorigheid geeft. Zij  gaan er samen voor om zo lang mogelijk bij elkaar te blijven wonen. Maar zij voelen ook frustratie en verdriet. De gelijkwaardige verhouding met hun partner is veranderd in een ongelijkwaardige. Met een zorgende én een afhankelijke partner. Partnermantelzorgers ontkennen vaak dat de zorg gaandeweg te zwaar wordt, om hun behoeftige partner niet te kwetsen. Door de zorg van hun partner zijn zij bovendien voortdurend aan huis gebonden. Dit kan leiden tot eenzaamheid, gezondheidsproblemen en zelf tot depressie.

Behoefte aan hulp

Praktische en huishoudelijke hulp kan de mantelzorger ontlasten. Zo pleiten zij voor een beperkt aantal, vertrouwde hulpen zodat er een vertrouwensband ontstaat. Om het risico op financiële problemen te beperken, willen de mantelzorgers ook graag administratieve ondersteuning. Daarnaast is hulp bij het aangeven van grenzen voor hen van groot belang. Omdat mantelzorgers vaak té laat doorhebben dat de zorg voor hun partner te zwaar wordt.

Dus: “Steun de steungever voordat de rek er uit is!”

Meer weten?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie over tot dit onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met Truus de Witte, senior onderzoeker Fries Sociaal Planbureau via 06 3920 1993 / 058 234 8500 of tdewitte@friessociaalplanbureau.nl

Download hier de publicatie

nieuwsoverzicht