14 05 14

Vragen

Heeft u een vraag aan het sociaal wijkteam? Lees dan eerst de veelgestelde vragen. Staat uw op uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met het sociaal wijkteam door onderstaand formulier in te vullen.

Veelgestelde vragen

Verandert mijn eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp?

Ja. Vanaf 2015 vervalt de landelijke korting van 33%. Dit betekent dat u vanaf periode 1 in 2015 een hogere eigen bijdrage aan het CAK gaat betalen. Heeft u een laag inkomen, dan kunt u mogelijk van de gemeente of uw zorgverzekeraar de kosten vergoed krijgen. Meer informatie leest u op de website van uw gemeente De Friese Meren.

Ik heb een indicatie gekregen voor huishoudelijke hulp. Blijf ik mijn hulp houden?

Ja, u houdt uw huidige hulp. De hulp bij het huishouden blijft in De Friese Meren volledig bestaan. De gemeente hanteert al vanaf 1 januari 2014 een vernieuwde werkwijze voor de Hulp bij het Huishouden. De gemeente beoordeelt het recht op huishoudelijke hulp, maar laat het aan de thuiszorg over hoe dit wordt ingevuld. De thuiszorg spreekt met de inwoner de taken en uren af. De Friese Meren heeft met de thuiszorg afgesproken dat een vooraf gesteld resultaat wordt bereikt. Dit is bijvoorbeeld: een schone woning, het zorgen voor schone kleding (de was) en/of verzorging van een kind. De gemeente controleert of het resultaat wordt bereikt.

Zijn er vacatures binnen het sociaal wijkteam?

Wanneer er vacatures beschikbaar zijn, dan worden deze gepubliceerd op www.werkeninfriesland.nl/vacatures. Je kunt op de site een profiel aanmaken, zodat je direct geattendeerd wordt op nieuwe vacatures.

Krijgen gemeenten beschikking over mijn medische dossier?

Nee, de gemeente krijgt uw medisch dossier niet te zien. Alleen als u daar toestemming voor geeft én het voor uw (hulp)vraag belangrijk is, mogen gemeenten uw dossier inzien. Hier leest u meer over uw privacy.

Behoud ik mijn persoonsgebonden budget (pgb) na 1 januari 2015?

Meldt u zich met een (hulp)vraag bij het sociaal wijkteam, dan onderzoekt een medewerker van het team of u in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening. Is dat het geval, dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Dit kan echter alleen als u het pgb goed kunt beheren en met het pgb veilige en goede ondersteuning inkoopt. Voldoet u aan deze voorwaarden, dan behoudt u gewoon uw pgb.

Ik woon nu in een verzorgingshuis. Kan ik hier blijven wonen?

Als u nu in een verzorgingshuis woont, kunt u  hier gewoon blijven wonen. Wel kan het zijn dat u moet verhuizen naar een andere instelling, omdat uw eigen verzorgingshuis gaat sluiten omdat het gebouw bijvoorbeeld te oud is of omdat er te weinig mensen wonen.

Beschikt het sociaal wijkteam over voldoende kennis?

Het sociaal wijkteam van De Friese Meren bestaat uit medewerkers van allerlei (zorg)organisaties. Samen beschikken zij over een grote poel van kennis en expertise, zodat ze u zo goed mogelijk kunnen helpen. Het sociaal wijkteam wordt bijgestaan door een zogenaamd expertiseteam. Dit team bestaat uit deskundigen op het gebied van zorg, werk en jeugd en is er om advies te geven aan het sociaal wijkteam. Hier ziet u de organisaties die medewerkers leveren aan het sociaal wijkteam.

Blijft mijn gespecialiseerde dagbesteding gelijk?

Een medewerker van het sociaal wijkteam gaat samen met u op zoek naar een passend antwoord op uw (hulp)vraag. Hebt u gespecialiseerde dagbesteding nodig, dan zult u deze dus krijgen. Hebt u  meer baat bij een andere dag- of tijdsbesteding, bijvoorbeeld een wekelijkse activiteit in het buurthuis, dan zal de gemeente deze aanbieden.

Mogen gemeenten helemaal zelf weten hoe ze hun nieuwe taken invullen?

Nee, gemeenten zijn wel aan regels gebonden bij het uitvoeren van de nieuwe verantwoordelijkheden. In de Wmo 2015 staat bijvoorbeeld dat gemeenten verplicht onderzoek moeten doen naar de persoonlijke situatie van een inwoner met een (hulp)vraag. Als uw vraag niet kan worden opgelost met behulp van uw netwerk, dan moeten gemeenten een oplossing op maat aanbieden, zoals een woningaanpassing of specialistische dagbesteding. Vindt u de oplossing van de gemeente niet passend, dan kunt u bezwaar aantekenen.

Is mijn omgeving verplicht om mij te helpen?

Hebt u een (hulp)vraag, dan zal een medewerker van het sociaal wijkteam samen met u onderzoeken of uw sociaal netwerk u kan helpen. Maar uw omgeving is niet verplicht om u te helpen. Is er wel iemand in uw omgeving die u kan ondersteunen, dan zal de gemeente aan hem vragen of hij hulp nodig heeft bij de zorg aan u.

Is maatschappelijke ondersteuning van de gemeente afhankelijk van mijn inkomen of vermogen?

Gemeenten mogen inwoners geen ondersteuning weigeren. Wel mogen gemeenten een hogere eigen bijdrage vragen aan inwoners met meer inkomen of vermogen. Maar deze eigen bijdrage is nooit hoger dan de eigen bijdrage die in het uitvoeringsbesluit Wmo staat.

Wanneer hoor ik wat er voor mij persoonlijk verandert?

Van de gemeente, uw zorgverzekeraar en mogelijke zorgaanbieder(s)  krijgt u informatie over uw persoonlijke situatie en wat er voor u gaat veranderen. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de gemeente De Friese Meren.

Bij wie kan ik vanaf 2015 terecht voor jeugdzorg?

Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. In De Friese Meren zal het sociaal wijkteam deze taak op zich nemen. Het wijkteam zal u en uw kind(eren) helpen bij het vinden van passende hulp en die hulp voor u inschakelen. Omdat alle jeugdzorg vanaf 2015 via het sociaal wijkteam verloopt, zullen verschillende vormen van hulp beter op elkaar afgestemd zijn.

Krijgt mijn zorgverzekeraar ook een andere taak?

De Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt aangepast. Uw zorgverzekeraar wordt verantwoordelijk voor verpleging en verzorging bij u thuis. Dit gaat wijkverpleging heten. Wijkverpleging wordt onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekeraar. Hieronder valt ook intensieve kindzorg en palliatief terminale zorg. Wijkverpleging valt buiten het eigen risico. Net als de huisarts. Ook de hulp voor mensen die moeite hebben met horen of zien is vanaf 2015 onderdeel van het basispakket.  Uw zorgverzekeraar informeert u vóór half november 2014 over de wijzigingen in uw zorgverzekering.

Ik heb nu een AWBZ-indicatie. Behoud ik deze in 2015?

Valt de zorg die u nu krijgt onder de AWBZ, dan houdt u in 2015 gewoon de ondersteuning die u nodig heeft. Komend jaar geldt namelijk het overgangsrecht. Dat betekent dat uw indicatie uiterlijk tot 1 januari 2016 geldig blijft. Loopt uw indicatie in 2015 af, dan krijgt u van de gemeente een nieuwe indicatie op grond van de nieuwe Wmo. We kijken dan samen met u welke ondersteuning en zorg u nodig heeft. Na 1 januari 2016 krijgt iedereen die in 2015 nog niet opnieuw is geïndiceerd, een nieuwe indicatie van de gemeente.

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

De gemeente vindt het belangrijk dat u zo goed mogelijk kunt meedoen aan de samenleving. Daarom bekijken we, als u een (hulp)vraag indient bij de gemeente, zo snel mogelijk of en hoe we u kunnen ondersteunen. Met thuiszorg, hulpmiddelen of dagbesteding bijvoorbeeld. Maar we kunnen u ook helpen bij het vinden van vrijwilligers of het uitbreiden van uw sociale netwerk. Ook ondersteunt de gemeente uw mantelzorger(s), zodat zij de zorg voor u goed volhouden.

Voor welke hulp kan ik een beroep doen op mijn omgeving?

Hebt u hulp nodig om zelfstandig te blijven wonen en mee te kunnen doen in de samenleving, dan vragen we u om een beroep te doen op uw eigen netwerk, zoals uw buren, vrienden of familie. Zij kunnen u bijvoorbeeld helpen met boodschappen doen of schoonmaken. Kunnen de mensen uit uw netwerk u niet voldoende ondersteunen, dan krijgt u hulp via de gemeente.

Stel uw vraag

Het sociaal wijkteam beantwoordt uw vraag zo snel mogelijk. Heeft u liever telefonisch contact? Bel dan 14 05 14. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag, worden niet bewaard en niet verstrekt aan derden.