14 05 14
Stel hier uw vraag10 vragen over sociale wijkteams

Voor organisaties

De website ‘Het begint in de buurt’ is bedoeld om inwoners van gemeente De Fryske Marren te informeren over de werkwijze van het sociaal wijkteam en ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Binnen onze gemeente ontstaan er steeds meer grote en kleine initiatieven, waaruit blijkt dat ook inwoners elkaar steeds meer weten te vinden en voor elkaar klaar staan. Deze ervaringen delen we graag via deze site.

Wat kunt u als organisatie doen?

Gemeente De Fryske Marren werkt nauw samen met verschillende organisaties . Denk hierbij aan bijvoorbeeld huisartsen en zorginstellingen. Maar ook aan scholen, buurtverenigingen, consultatiebureaus en zorgverzekeraars.
Deze organisaties zijn er bij gebaat dat de inwoners van De Fryske Marren goed geïnformeerd zijn, zodat ze weten waar ze terecht kunnen met hun vraag. Vandaar dat er ook een aantal middelen voor (maatschappelijke) organisaties ontwikkeld zijn. Er zijn posters beschikbaar die u een prominente plek kunt geven binnen uw organisatie. Bijvoorbeeld in een wachtruimte van een praktijk of op het prikbord in de centrale hal. Ook kunt u bijdragen aan de informatievoorziening door online banners op uw site te plaatsen. De banners verwijzen naar de website hetbegintindebuurt.nl. De posters en online banners kunt u opvragen bij de gemeente.