14 05 14
Stel hier uw vraag10 vragen over sociale wijkteams

Waarom een sociaal wijkteam

Op 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. De gemeente heeft er sindsdien nieuwe taken bij op het gebied van zorg, werk en jeugd. Gemeenten staan dichtbij hun inwoners, weten wat er speelt in hun regio en weten wat hun inwoners nodig hebben. Ze kunnen deze taken dus beter en efficiënter uitvoeren dan de Rijksoverheid, die er voorheen verantwoordelijk voor was. Voorop staat dat de zorg die u krijgt, professionele zorg is. Daar kunt u op vertrouwen.

Professionals

De Fryske Marren organiseert de ondersteuning op het gebied van zorg, werk en jeugd via een sociaal wijkteam. Het sociaal wijkteam is een team van professionals waarbij u terecht kunt met al uw vragen over zorg & ondersteuning, werk & inkomen en jeugd & gezin. Alle zorgprofessionals werken dus samen in één team. Van wijkverpleegkundige tot welzijnswerker. Ze weten van elkaar wat er speelt en kunnen elkaar ondersteunen. Bovendien kan het sociaal wijkteam een beroep doen op het expertiseteam.