14 05 14
Stel hier uw vraag10 vragen over sociale wijkteams

Wie zitten er in het sociaal wijkteam?

Het sociaal wijkteam van de gemeente De Fryske Marren bestaat uit medewerkers van verschillende organisaties. De organisaties die samen het wijkteam vormen, zijn:

Wie er ingeschakeld worden voor uw situatie, hangt af van uw (hulp)vraag. Het sociaal wijkteam werkt altijd  met één regisseur en één plan. Daardoor werken hulpverleners mét elkaar, in plaats van langs elkaar.

Expertiseteam

Het sociaal wijkteam wordt bijgestaan door een zogenaamd expertiseteam. Dit team bestaat uit deskundigen op het gebied van zorg, werk en jeugd en is er om advies te geven aan het sociaal wijkteam. In het expertiseteam zitten specialisten van: GGZ Friesland, Hof en Hiem, REIK, Accare, Fier!, Jeugdhulp Friesland, Kinnik, Regiecentrum bescherming en veiligheid en VNN.